CoverStar ® Hose


Artikelnummer ATK012XL


Fragen zu diesem Artikel

Conbag CoverStar ® Hose ATK01

 

Eigenschaften:

✓Taillengummi

✓Gummizug an Beinabschlüssen

✓antistatisch

✓Material: CoverStar®-Material

✓PSA Kategorie: Kat. III

✓Chemikalienschutz: Typ PB 6 (B)

✓PSA Kat III - Chemikalienschutz
 
✓EN 13034:2005 + A1:2009
   EN 14126:2003 + AC:2004
   EN 1149-5:2008